četvrtak, 30. kolovoza 2012.

"Srce" tarota - Velika Arkana

Velika Arkana ili "srce" tarota sastoji se od 22 karte koje predstavljaju nadu, strahove i slabosti. Sama Velika Arkana predstavlja simbol emocionalne, duhovne, fizičke i intelekutalne aspekte čovječanstva.


utorak, 28. kolovoza 2012.

Tarot karte u Maloj arkani


Mala arkana predstavlja skupinu od 56 karata koje su podijeljene u četiri skupine. Svaka skupina ima svoja obilježja i karakteristike. Skupina Novčići simbolizira bezbjedne, materijalne i praktične interese, a štapovi kreativnst i akciju.